Име на софтуер България Софтуерен лиценз дата на реализация
FileCrypter Freeware 2013-02-06
Norton Satellite for Windows 8 Freeware 2013-01-11
Norton Studio 1.1.0.25 Freeware 2013-01-11
Private Photo Freeware 2013-02-18
IPCam Viewer for Win8 UI Shareware 2013-04-05
IPCam Pro for Win8 UI Shareware 2013-04-05
Motion Detect for Win8 UI Shareware 2013-04-05
IPCam Lite for Win8 UI Shareware 2013-04-05
My Lockbox for Win8 UI Shareware 2013-04-09
Easy Encrypt Tools Freeware 2013-04-15

В момента показва 0 - 10 извън 10