Име на софтуер България Софтуерен лиценз дата на реализация
Cerberus FTP Server 4.0.3 Shareware 2010-06-30
Serv-U 10.3.0.1 Shareware 2010-11-16
Serv-U 10.2.0.0 Shareware 2010-08-16
Serv-U 10.2.0.2 Shareware 2010-08-16
Web File Transfer 5.0 Демо версия 2010-08-21
Cerberus FTP Server 4.0.4 Shareware 2010-08-09
Ability FTP Server 2.04 Shareware 2010-09-14
Solar FTP Server 2.0 Shareware 2010-06-02
RaidenFTPD FTP Server 2.4.3800 Shareware 2010-07-01
Cerberus FTP Server 4.0.7.1 Shareware 2010-10-29
Serv-U 10.5.0.11 Shareware 2011-04-06
Ability FTP Server 2.03 Shareware 2010-09-02
Cerberus FTP Server 4.0.7.7 Shareware 2010-12-29
Serv-U 10.5.0.4 Shareware 2011-03-14
Serv-U 10.4.0.0 Shareware 2011-01-25
Wing FTP Server 3.6.6 Shareware 2010-08-23
Cerberus FTP Server 4.0.5.1 Shareware 2010-09-08
Titan FTP Server 8.22 Shareware 2010-09-15
Cerberus FTP Server 4.0.4.2 Shareware 2010-08-16
Wing FTP Server 3.6.1 Shareware 2010-07-28
Cerberus FTP Server 4.0.6.0 Shareware 2010-10-08
WFTPD - Windows FTP Server 3.10R1 Shareware 2001-10-09
MassTransit SFTP 7.0.1.167 Freeware 2010-08-27
RaidenFTPD FTP Server 2.4.3850 Shareware 2011-01-04
Admin Report Kit for Exchange Server (ARKES) 6.2 Commercial license 2010-09-06
CompleteFTP 4.1.0 Commercial license 2010-09-09
Serv-U 10.5.0.6 Shareware 2011-03-17
RaidenFTPD FTP Server 2.4.3830 Shareware 2010-10-21
Titan FTP Server 8.30 Shareware 2010-12-21
Cerberus FTP Server 4.0.3.3 Shareware 2010-07-20

В момента показва 0 - 30 извън 470