Софтуерен пакет Visual Paradigm for UML Standard Edition
Разработчик Visual Paradigm
лиценз Försök
Операционни системи подкрепа
Цена за едно копие $0
Налично в следните езици
Инсталационни опций поддръжа настройка и деинсталация
Изброен в бизнес други


Подобни софтуери

Следващия Софтуер може да притежава същите функций като Visual Paradigm for UML Standard Edition 14.0 B20170102
Visual Paradigm for UML Standard Edition 8.3 B20110930 Försök 2011-10-10 $299
Red Koda Community 3.0 Freeware 2010-08-14 $280
Software Ideas Modeler Portable 3.33.0 Freeware 2010-07-01 $0
LanFlow Net Diagrammer 6.23.2045 Shareware 2010-07-04 $89
Alloy 4.1.18.2010b Shareware 2010-06-30 $24.99

Свали Visual Paradigm for UML Standard Edition 14.0 B20170102

Ние имаме нужда от различни кракове,сериални ключове,диск ключове сериални кодове,торент файлове,линкове от rapidshare,megadownload,и още много във нашите форуми.
Не одобряваме нелегални навици във никаква форма.Visual Paradigm for UML Standard Edition, като p2p,торенти, файлови сървъри (rapidshare) или просто,предаването на лицензиран софтуер на други хора е нелегално.
Тестовите версий са ограничени според дата и използването на на демо софтуер след изтекла дата е нелегално.Различни акций като смяна на часа на системата или кракване на софтуера са нелегални.
Харесва ли виVisual Paradigm for UML Standard Edition?Помогнете на авторите купувайки техния софтуер.Свалянето на крак е нелегално.

Visual Paradigm for UML Standard Edition 14.0 B20170102 description

Visual Paradigm for UML is a professional UML tool that supports complete software lifecycle - object-oriented analysis, object-oriented design, construction, testing and deployment.Visual Paradigm for UML (Standard Edition) is a powerfull tool that generates code from diagrams and generates documentation. The UML modeling software helps you build quality applications faster, better and at lower cost. You can draw all types of class diagrams, reverse code, generate code from diagrams and generate documentation. The UML CASE tool also provides abundant UML tutorials, UML interactive demonstrations and UML projects. Visual Paradigm for UML is a professional UML tool that supports complete software lifecycle - object-oriented analysis, object-oriented design, construction, testing and deployment. The UML modeling software helps you build quality applications faster, better and at lower cost. You can draw all types of class diagrams, reverse code, generate code from diagrams and generate documentation. The UML CASE tool also provides abundant UML tutorials, UML interactive demonstrations and UML projects. Features: · The latest UML support (class diagram, use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram, activity diagram, component diagram, deployment diagram) · OO analysis (OOA), OO design (OOD) support · Use case modeling · Textual analysis for identifying candidate actors, use cases, classes... · CRC (Class-Responsibility-Collaborator) Card diagram · Business Workflow diagram - Process, Decision, Business Actor, Document · Incremental roundtrip engineering · Reverse engineering - code to model, code to diagram (Java to UML models, Java to class diagram) · Reverse engineering Java, C++, XML Schema, XML, DotNET exe/dll, CORBA IDL · Code Generation - model to code, diagram to code (UML model to code, class diagram to Java) · Auto-synchronization between source code and diagrams · Report generator for generating documentation · Automatic diagram layout - rearrange classes and connectors in UML diagrams · Import XMI file/export XMI file · Import Rational Rose project file · Microsoft Visio Integration - draw UML diagrams with Visio stencils · Export diagrams to images (PNG, JPG, SVG) · Version control · Plugin and template · Multilingual support
test